Jeppe Kofod, Jenis av Rana and Steen Lynge (Image credits: Ritzau)

Jeppe Kofod, Jenis av Rana and Steen Lynge (Image credits: Ritzau)

Jeppe Kofod, Jenis av Rana and Steen Lynge (Image credits: Ritzau)